IZBOR JEDNOG ČLANA NADZORNOG ODBORA "KOMUNALAC" A.D. DERVENTA IZ REDA MANJINSKIH AKCIONARA

ИЗБОР ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „КОМУНАЛАЦ“ А.Д. ДЕРВЕНТА ИЗ РЕДA МАЊИНСКИХ АКЦИОНАРА

Статутом Друштва тачније чланом 50. предвиђено је да Надзорни одбор Друштва има три члана. Два члана Надзорног одбора бирају се испред Општине Дервента и један из реда мањинских акционара од стране Скупштине акционара на период од 5 година уз могућност поновног избора. Два члана испред већинског власника, т.ј. испред Општине Дервента изабрани су на VI ванредној Скупштини акционара која је одржана 09.12.2021.године, док је упражњено једно мјесто у Надзорном одбору које припада мањинским акционарима.

У члану 51. Статута стоји да приједлог за члана Надзорног одбора из реда мањински акционари утврђују мањински акционари који на дан сазивања Скупштине акционара имају најмање 5% гласачких права на кандидационој сједници. Мањински акционари утврђују приједлог са најмање два кандидата, већином гласова по основу акција које посједују, најкасније 8 дана прије одржавања Скупштине акционара.

 Обзиром да је за 20.06.2024.године сазвана XXIII годишња скупштина акционара и да је у дневни ред те скупштине уврштена и тачка 11. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању једног члана Надзорног одбора „Комуналац“ а.д. Дервента из реда мањинских акционара, у том смислу позивамо све мањинске акционара да се дана 07.06.2024.године у 12.00 часова у просторијама „Комуналац“ а.д. Дервента, ул. Његошева бр. 1 у Дервенти одржи сједница мањинских акционара на којој ће се утврдити приједлог за члана Надзорног одбора из реда мањинских акционара, са најмање два кандидата, већином гласова на основу акција које посједују.


Komunalac 27. maj 2024.
Podijeli
Oznake
ArHIVA
Prijavite se da ostavite komentar
16. sjednica Skupštine „Udruženja Vodovoda Republike Srpske“