O nama

KOMUNALAC A.D. Derventa

Njegoševa 1, 74400 Derventa
Tel:  +387 53 333 466

KOMUNALAC a.d. je akcionarsko društvo orgnanizovano u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o privrednim društvima i drugim zakonskim propisima. 2011. godine izvršen je prenos kapitala sa Republike na društvo.

KOMUNALAC a.d. Derventa ima svoju dugu tradiciju zasnovanu na obavljanju djelatnosti, od opšteg društvenog i privrednog značaja,  prvenstveno vodosnabdijevanje, održavanje čistoće grada, deponovanje smeća, obavljanje poslova tržnica, pijaca i drugo. Izvršenje ovih poslova zahteva i posebnost, kao što su: redovnost obavljanja komunalnih usluga, bez obzira na vremenske i druge uslove, ažurnost u slučaju kvarova, zastoja ili havarija, stručnost i iskustvo u radu, pridržavanje projektnih, programskih i planskih rešenja, uz moguće njihovo prilagođavanje potrebama i realnim izvorima finansiranja.


Komunalno preduzeće zapošljava 102 radnika i u 2017. godini ostvarilo je prihod od prodaje u iznosu od 2,9 miliona KM.

Svaka od komunalnih djelatnosti podložna je osjetljivim i više uticajnim činiocima, prirodnim i tehničkim uslovima, strogim zakonskim propisima, objektivnim u subjektivnim kritikama od korisnika usluga (isporuka vode, po dinamici i kvalitetu, održavanje čistoće grada, rad pijaca i drugo)


Osnovne djelatnosti preduzeća:

  • Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
  • Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina
  • Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti
  • Prikupljanje i obrada otpadnih voda
  • Prikupljanje i obrada ostalog otpada
  • Sanitarne i druge djelatnosti
  • Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu
  • Pogrebne i prateće djelatnosti
  • Trgovina na malo na tezgama i pijacama