125 godina tradicije

Vodovod grada Dervente egzistira još od 1897. godine, po čemu se ubraja u najstarije izvedene vodovode na području BiH, četvrti po redu, odmah iza Sarajeva, Mostara i Travnika.

Pogledajte više

Servisna obavještenja

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.

Zadnje novosti

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
125
Godina postojanja
10000
Korisnika
3
Vodozahvata izdašnosti 100l/s
420 km
Dužina vodovodne mreže

Savjeti korisnicima

Ko kontroliše kvalitet vode za piće?

Voda koja se distribuira potrošačima kontroliše se od strane Instituta za zaštitu zdravlja RS, regionalni zavod Doboj.

Dogodi se da nakon ZASTOJA U VODOSNABDIJEVANJU (kvar) u slavinama potrošača pojavi se zamućena voda. To je posljedica hidrauličkog udara, što dovodi do pokretanja taloga koji se nalazi na unutrašnjim zidovima cjevovoda, a intenzivnim otakanjem slavina u domaćinstvima voda se izbistri.

Vodovod je dužan da takođe vrši i ispiranje distributivne vodovodne mreže.

Pod „bijelom vodom“ se podrazumijeva voda u koju je dopro vazduh u vidu mjehurića. To je dispergovan vazduh koji u vidu mjehurića iz čaše izlazi za tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. Najčešće su problem neispravne kućne instalacije koje usisavaju vazduh. Ova pojava nema higijensko-sanitarni značaj.

Potrošnja vode je zapremina vode koja je iskorišćena u određenom vremenskom periodu i predstavlja razliku između dva očitavanja stanja na vodomjeru.

Instalacije do vodomjera uključujući i vodomjer održava „Komunalac“ a.d., a instalacije poslije vodomjera korisnik odnosno vlasnik vodovodnog priključka.

Ako dođe do pucanja cijevi posle vodomjera odnosno na instalacijama koje održava sam potrošač odnosno vlasnik priključka, sva potrošena voda na vodomjeru je registrovana, i dužni ste je platiti.

Izdvajanje za održavanje vodomjera služi za: održavanje, baždarenje i zamjenu vodomjera, a naknada zavisi od kategorije potrošača i profila vodomjera. 

Ukupna potrošena voda očitana na vodomjeru dijeli se sa brojem stanara u zajednici etažnih vlasnika. Srazmjerno broju članova pojedinih domaćinstava se i vrši raspodjela ukupno potrošene vode. Broj članova domaćinstva dostavlja predsjednik skupštine zajednice etažnih vlasnika i to u pisanoj formi.

Rok za dostavljanje primjedbi na visinu računa je 8 dana od dana prijema računa.

U slučaju da korisnik komunalnih usluga ne plati račun za dva mjeseca uzastopno, na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima Republike Srpske vlasniku odnosno korisniku objekta se može uskratiti isporuka vode.

Za izgradnju nedostajuće i rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže građani mogu da se obrate lokalnoj samoupravi, odnosno nadležnom odjeljenju za stambeno-komunalne poslove, koji su i vlasnici vodovodne i kanalizacione infrastrukture.

Potrebno je da se prijavite našoj stručnoj službi koja je zadužena za nove vodovodne i kanalizacione priključke gdje se podnosi zahtjev za novi priključak, a uz zahtjev treba priložiti i građevinsku dozvolu, posjedovni list, kopiju katastarskog plana i kopiju lične karte vlasnika objekta. Na osnovu podnesenog zahtjeva naše stručne ekipe izlaze na teren gdje se utvrđuju uslovi priključenja. Cijena priključka sastoji se iz tri dijela: 

- Takse koja zavisi od profila priključka i kvadrature objekta

- Materijala koji se ugrađuje za novi priključak

- Rada radnika i mehanizacije

Cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave (Zakon o komunalnim djelatnostima RS).

Prijava kvara

Ukoliko imate problem koji želite prijaviti kao kvar na mreži, možete to uraditi pozivom na broj telefona 065 441 439 ili direktno na našoj stranici.